serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
zawartosc-serwisu-2

Zamówienia publiczne są niezbędnym elementem funkcjonowania państwa. W Unii Europejskiej stanowią ok. 16% Produktu Krajowego Brutto. Wokół zamówień publicznych narosło wiele negatywnych opinii. Często są one przedmiotem badań prokuratury, a obywatele nie stronią od negatywnych. Nie zmienia to faktu, że Państwo nie jest w stanie funkcjonować bez zamówień publicznych. Gospodarka narodowa musi dokonywać zakupów.  Dlatego też zamówienia publiczne winny być  jak najbardziej konkurencyjne oraz transparentne, a ich obsługa tańsza. W celu usprawnienia procesów dotyczących zamówień publicznych wspólnota chce doprowadzić do jak najszerszego korzystania z elektronicznych zamówień publicznych. W grudniu 2004 roku Unia Europejska nakreśliła wspólny kierunek działań w dokumencie „Plan działania w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych”. Wynika z niego, iż oszczędności z zastosowania elektronicznych zamówień publicznych wynosić mogą do 5% na wydatkach i do 50 - 80% kosztów  transakcji zarówno dla nabywców, jak i dostawców.

20 kwietnia 2004 roku weszły w życie i są obowiązujące dwie dyrektywy dotyczące zamówień publicznych: 

 • Skonsolidowana dyrektywa 2004/18/EC.
 • Funkcjonalna dyrektywa 2004/17/EC.

Określono w nich między innymi:

 1. Elektroniczne sposoby komunikacji zachodzące w procesie zamówienia publicznego.
 2. Możliwości dostarczania informacji poprzez: 
  • Pocztę elektroniczną.
  • Katalogi elektroniczne.
  • Aukcje elektroniczne.
  • Itp.
 3. Wymagania, co do elektronicznego dostosowania TED (Tenders Electronic Daily).
 4. Specyficzne informatyczne wymagania (odpowiedni software i hardware, procedury bezpieczeństwa, przekazywania składowania i wymiany danych) i ich spełnienia przez podmioty występujące w procedurach.

Serwis e-Procurement nie traktuje o całym zjawisku powstawania nowego społeczeństwa, ale o kilku jego elementach, których zaniedbanie zamknie drogę do jego powstania. Najważniejszym elementem serwisu jest analiza rozwoju europejskiego e-Procurement w szczególności przeniesienia wielu manualno-papierowych czynności - pochłaniających ogromne ilości czasu czy pieniędzy jak też rozbudowujące biurokrację, a za razem kreujące korupcję - w świat cyfrowy. 

Zapraszamy
Zespół Redakcyjny spoleczenstwoinformacyjne.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS