serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-8

Każdy fan Gwiezdnych Wojen już dziś może nabyć multimedialnego robota – współczesną wersję słynnego R2D2.

więcej

Podejście do elektronicznych zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej jest do siebie bardzo zbliżone. Są oczywiście kraje lepiej lub gorzej do wożenia e-Procurement przygotowane. Różnice wynikają głównie z mentalności obywateli i otwarcia na innowację władz państwowych.

więcej

19.08.2008

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, a potocznie Pakt Północnoatlantycki. Powstał w 1949 roku. Dziś liczy 26 krajów z Europy i Ameryki Północnej. Polska jest jego członkiem od 1999 roku. NATO jako polityczno-wojskowy związek wielu różnych - nie tylko geograficznie, ale i kulturowo krajów - wymaga wysoko efektywnych procedur by mogło pracować sprawnie, a co najważniejsze spełniać swój cel.

więcej

Ponieważ gospodarka brytyjska miała kosztowną administrację publiczną, Parlament Westminsterski wykorzystując rewolucję informacyjną rozpoczął komputeryzację swoich struktur. Jednym z elementów wprowadzania cyfrowych treści w życie był fakt gruntownej modernizacji zamówień publicznych.

więcej

e-Procurement - to elektroniczna integracja oraz zarządzanie całością działań związanych z zamówieniem publicznym zawierające zapytanie ofertowe, autoryzację, zamówienie, dostarczenie i płatność pomiędzy nabywcą a dostawcą.

więcej

Wartość niemieckich zamówień publicznych szacowana jest na 250 miliardów euro rocznie. Stanowi to 13 procent niemieckiego Produktu Krajowego Brutto. Dzięki lepszemu zarządzaniu procesem zamówień publicznych można zaoszczędzić 10 procent tej kwoty. Dlatego też, rząd federalny rozpoczął kroki prowadzące do lepszego wykorzystania procedur związanych z zamówieniami.

więcej

W Polsce prawem zamówień publicznych reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z późniejszymi zmianami. Tekst kilkukrotnie nowelizowany wprowadził możliwość przeprowadzania licytacji elektronicznych (e-Procurement) jako jednego z kilku dostępnych trybów zamówienia publicznego. Artykuły od 74 do 81 ustawy Prawo zamówień publicznych definiują, w jaki sposób i na jakich warunkach przeprowadza się licytację elektroniczną. Przede wszystkim wartość zamówienia w tym trybie nie może przekroczyć kwoty określonej w przepisach wydanych przez Premiera.

więcej

Królestwo Szwecji jest niekwestionowanym liderem w dostarczaniu cyfrowych usług swoim obywatelom oraz firmom znajdującym się na jej terenie. Szwedzkie zamówienia publiczne bazują na ustawie z 1994 roku Lagen om offentlig upphandling. Nad poprawnością jej stosowania stoi Narodowa Rada ds. Zamówień Publicznych. Poważna dyskusja o zmianach w ustawie rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy to ustalono Rządowego Koordynatora ds. zamówień publicznych.

więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS