serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-8

20.08.2008
e-Procurement w Europie.

Podejście do elektronicznych zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej jest do siebie bardzo zbliżone. Są oczywiście kraje lepiej lub gorzej do wożenia e-Procurement przygotowane. Różnice wynikają głównie z mentalności obywateli i otwarcia na innowację władz państwowych.

Fundamentem owocnego wdrożenia e-Procurement jest dobre prawo stanowiące o ich zasadach. Niezbędne są funkcjonalne ustawy regulujące zasady zamówień publicznych, jak też podstawowe narzędzie e-Procurment jak chociażby podpis elektroniczny (e-Podpis).

Stosowane rozwiązania e-Procurement w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Kraj
Strategia
e-Procurement
Rozwiązanie
Ważne adresy
Austria
Słabo rozwinięte elektroniczne zamówienia. Dążenie do ujednolicenia procedur.
-

www.digitales.oesterreich.gv.at

www.bbg.portal.at

www.ausschreibung.at

Belgia
plan d’informatisation.
Joint Electronic Public Procurement (JEPP) uruchomiony 13 listopada 2002 roku. Jego celem była pomoc zamawiającym w ogłaszaniu zapotrzebowania i jego elektroniczna publikacja.e-Bid – obsługa elektronicznych ofert w tym kontrola bezpieczeństwa.e-File – elektroniczny obieg formularzy.e-Cat – elektroniczne katalogi dostawców udostępnione online.e-Payable – kontrola nad elektronicznymi płatnościami.
Jepp2 jest dziś częścią platformy e-Notification obsługującej elektronicznie e-Usługi Belgii.

www.publicprocurement.be

www.eten.publicprocurement.be

www.ecat.publicprocurement.be

Cypr
Zintegrowana z prawem zamówień publicznych. -

www.mcw.gov.cy

www.cyprus.gov.cy

Czechy
Zintegrowana z polityką Społeczeństwa Informacyjnego w dokumencie „State Information Policy (SIP)” z 1999 roku.-

www.portal.gov.cz

Dania
Część strategii dotyczącej handlu elektronicznego z 2002 roku oraz dokumentu “Strategy for digital administration 2004-06”-

www.e.gov.dk

Estonia
Pewne zasady ustanowione w dokumencie zamówieniach publicznych.-

register.rha.gov.ee

Finlandia
Cześć strategii dotyczącej zamówień publicznych.-

www.ktm.fi

www.credita.fi

Francja
Podzielona pomiędzy dwie strategie: „Administration électronique
2004/2007” oraz „Code des marchés publics)“
-www.marches.achats.defense.gouv.fr
Niemcy
Część strategi “BundOnline 2005”-

www.bescha.bund.de

www.deutschland-online.de

www.vergabe.nrw.de

www.had.de

www.bundesausschreibungsblatt.de

Grecja
Cześć strategii dotyczącej e-Government i Społeczeństwa Informacyjnego.-

www.gge.gr

Węgry
Cześć strategii dotyczącej e-Government i Społeczeństwa Informacyjnego z 2002 roku-

en.ihm.gov.hu

www.kozbeszerzes.hu

Irlandia
Zintegrowana ze strategią dla zamówień publicznych-

www.etenders.gov.ie

www.tendersireland.com

Włochy
Część programu związanego z narodowymi zamówieniami publicznymi-

www.tesoro.it

www.acquistinretepa.it

www.csi.it

Łotwa
Strategia e-Procurement z 2004 roku -

www.iub.gov.lv

Litwa
Jest częścią strategii modernizującej zamówienia publiczne oraz rozwijającej Społeczeństwo Informacyjne.-

www.ukmin.lt

www.vpt.lt

Luksemburg
Element zmian w prawie zamówień publicznych“Mise en ligne des Marchés Publics”

www.eluxembourg.lu

www.mtp.etat.lu

www.mfpra.public.lu

Malta
Zintegrowana z całościowym programem z 2000 roku pt. ” e-Government program”Central Information Management Unit

www.mfin.gov.mt

www.e-procurement.gov.mt

Holandia
Nie istnieje szczegółowo określona strategia. Jest program “Action Plan
on Professional Procurement and Purchase” z 2001 roku
-

www.minez.nl

www.pianodesk.info

www.aanbestedingskalender.nl

www.ovia.nl

Polska
Ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004 roku oraz strategie „Wrota Polski” i „ePolska”-

www.uzp.gov.pl

Portugalia
Obowiązuje narodowy program “National Initiative for Electronic Commerce”
 jako cześć strategi rozwoju e-Government.
-

www.min-financas.pt

www.compras.gov.pt

Słowacja
Brak strategii-

www.government.gov.sk

Słowenia
Podzielona pomiędzy dwa dokumenty: “Strategy of e-commerce in Public Administration of the Republic of
Slovenia for the period from 2001 until 2004” (2001)
oraz “Action Plan e-Government Up to 2004” (2002)
-

mid.gov.si

Hiszpania
Wdrażana-

-

Szwecja
Część strategii “An Information Society for All, a publication”
z 2004 roku.
-

www.opic.com

www.avropa.nu

www.kammarkollegiet.se

Wielka Brytania
“e-procurement cutting through the hype – A guide to eProcurement
for the public sector”; z 2002 roku w trakcie przebudowy
-

www.ogc.gov.uk

www.idea-knowledge.gov.uk

Autor: Jakub GizaWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS